vila_page

ZAVIDOVIĆKA

VILA

OSJETI DAŠAK

HISTORIJE

SAVRŠENO MJESTO

ZA ROMANTIČNU

FOTOGRAFIJU

Vila krasi zavidovićku Radničku ulicu u industrijskom dijelu ovog grada, ističući se svojom neobičnom gradnjom među ostalim objektima.

Ukrašena zelenim krovom, kao i uređenim eksterijerom, vila predstavlja malu zelenu oazu i idealno je mjesto za romantične fotografije koje će odisati daškom historije iz vremena Austro-Ugarske Monarhije.

NAŠA PREPORUKA

Nakon obilaska Vile, priuštite si romantični ručak ili večeru u restoranu Avangarde, koji je udaljen samo 200m od Vile.

vila_page

ZAVIDOVIĆKA

VILA

OSJETI DAŠAK

HISTORIJE

SAVRŠENO MJESTO ZA

ROMANTIČNU FOTOGRAFIJU

Vila krasi zavidovićku Radničku ulicu u industrijskom dijelu ovog grada, ističući se svojom neobičnom gradnjom među ostalim objektima.

Ukrašena zelenim krovom, kao i uređenim eksterijerom, vila predstavlja malu zelenu oazu i idealno je mjesto za romantične fotografije koje će odisati daškom historije iz vremena Austro-Ugarske Monarhije.

NAŠA PREPORUKA

Nakon obilaska Vile, priuštite si romantični ručak ili večeru u restoranu Avangarde, koji je udaljen samo 200m od Vile.

O VILI

U Bosni i Hercegovini postoje brojni objekti koji su vjeran arhitektonski prikaz preplitanja historijskih političkih i društvenih promjena.

Svaki period je ostavio svoj pečat, a uprkos brojnim oronulim, neobnovljenim i zapuštenim objektima, postoje i objekti koji bi se mogli nazvati arhitektonskim blagom i svjedocima bogate istorije, i to tamo gdje ih najmanje očekujete.

Jedan od takvih je i Krivajina vila u Zavidovićima koja je sagrađena krajem 19. stoljeća.

Tačnu godinu gradnje nemamo, ali sa sigurnošću se može reći da je vila već bila useljena oko 1900. godine. Već te davne, 1900. godine, vila je bila opremljena s najsavremenijim vodovodnim i elektro instalacijama.

Poseban kuriozitet bio je enterijer, tj. bogata i raznovrsna unutrašnja opremljenost salona. U krugu parka kod vile bila je velika fontana sa ribnjakom. Takođe, u sklopu parka oko vile postojao je i mali zoološki vrt sa srnama, pticama i drugim životinjama.

U krugu gdje se danas nalazi montažna zgrada bio je hangar za smještaj salon-vagona vlasnika firme. On je saobraćao na pruzi Zavidovići – Olovo, i to samo u izuzetnim prilikama kada su ugledni gosti, koji su dolazili sa strane, išli u lov ili u obilazak šumskih radilišta.

Vila je prvobitno nastala kao stambena zgrada kompanije “Eissler und Ortlieb”, u kojoj je živio direktor Fric Regenštrajf, a poslije je bila upravni objekat IP “Krivaja”.

Firma “Eissler und Ortlieb”, osnovana 1884. godine, bila je jedna od najvećih i najmodernijih postrojenja u tadašnjoj Evropi.

Bavila se eksploatacijom šumskog bogatstva bazena Krivaja. Ova firma pokrenula je izgradnju današnje pilane “Krivaja-Mobel”, kao i drugih postrojenja.

Vila Krivaja je sagrađena kao dio kompleksa za eksploataciju drveta i podsjetnik je na ranu epohu industrijalizacije u BiH.

S obzirom da su se izgled i karakter fabričkih objekata građenih za vrijeme Austro-Ugarske uprave u BiH tokom vremena intenzivno mijenjali, prateći promjene u industrijskim trendovima, upravna zgrada u ovom, a i drugim kompleksima danas su često jedini indikatori istorijskog kontinuiteta ovakvih lokaliteta.

Ovaj objekat predstavlja primjer stambene vile iz vremena Austro-Ugarske monarhije u BiH sa izrazito romantičarskim obilježjima u eksterijeru, kao što su istaknuta bondručna konstrukcija, dekorativni drveni motivi, upotreba različitih vrsta prozora, vanjskih stepeništa i trijemova.

Sada Vila krasi zavidovićku Radničku ulicu u industrijskom dijelu ovog grada, ističući se svojom neobičnom gradnjom među ostalim objektima. Ukrašena zelenim krovom, kao i uređenim eksterijerom, vila predstavlja malu zelenu oazu u gradiću na tri rijeke.

Vila je uprkos rekonstrukcijama zadržala prvobitni izgled, a u toku posljednje obnove, nakon zadnjeg rata, zamijenjen je crijep koji je specijalno nabavljen iz Mađarske, od firme koja je svojevremeno proizvela crijep koji je bio postavljen prilikom njene izgradnje.

Zavidovići su grad kojeg krase nekoliko Vila, koje su građene u periodu od kraja 19. stoljeća pa sve do 30ih godina prošlog stoljeća.
Pogledaj sve Zavidovićke Vile.

Foto: Amir Jaro Dendić ︱ Almir Huremović