dzamija_main

RUJNICA

DŽAMIJA

NACIONALNI

SPOMENIK

Dragulj kulturno-historijskog naslijeđa grada Zavidovića.

Stara džamija u Rujnici kod Zavidovića predstavlja karakterističan primjer narodne gradnje muslimanskih objekata u razdoblju između dva svjetska rata.

NAŠA PREPORUKA

Nakon obilaska Džamije, ne propustite priliku da posjetite zavidovićku Vilu, još jedan objekat koji svojom arhitekturom i kulturno-historijskim vrijednostima plijeni pažnju posjetitelja.

dzamija_main

RUJNICA

DŽAMIJA

NACIONALNI

SPOMENIK

Dragulj kulturno-historijskog naslijeđa grada Zavidovića.

Stara džamija u Rujnici kod Zavidovića predstavlja karakterističan primjer narodne gradnje muslimanskih objekata u razdoblju između dva svjetska rata.

NAŠA PREPORUKA

Nakon obilaska Džamije, ne propustite priliku da posjetite zavidovićku Vilu, još jedan objekat koji svojom arhitekturom i kulturno-historijskim vrijednostima plijeni pažnju posjetitelja.

O DŽAMIJI

Davne 1903.godine u selu Kurtiće u podnožju planine Ozren sagrađena je džamija koja je bila u upotrebi do 1918.godine kada je demontirana i volovskim zaprežnim kolima prenesena u Rujnicu, općina Zavidovići. U Rujnici je stara džamija funkcionisala do 1934.godine kada su mještani odlučili da na istom mjestu sagrade novu. Tako je džamija u Rujnici 1934./1935.godine izgađena od tvrdog materijala, a jedinu uspomenu na prvobitnu džamiju predstavljala je ugrađena njena prvobitna drvena munara. Ova džamija je bila u funkciji sve do 1988 god. Tada je zbog vremenskog nagrizanja počela propadati i nije više bila uslovna za obavljanje vjerskih obreda.

Medžlis Islamske zajednice Zavidovići podnio je 2007. godine prijedlog Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika za proglašenje stare džamije u Rujnici nacionalnim spomenikom. Komisija je na svojoj 48.sjednici donijela odluku i džamiju proglasila nacionalnim spomenikom.