dzamija_main_new

RUJNICA

DŽAMIJA

NACIONALNI

SPOMENIK

Dragulj kulturno-historijskog naslijeđa grada Zavidovića.

Stara džamija u Rujnici kod Zavidovića predstavlja karakterističan primjer narodne gradnje muslimanskih objekata u razdoblju između dva svjetska rata.

NAŠA PREPORUKA

Nakon obilaska Džamije, ne propustite priliku da posjetite zavidovićku Vilu, još jedan objekat koji svojom arhitekturom i kulturno-historijskim vrijednostima plijeni pažnju posjetitelja.

dzamija_main_new

RUJNICA

DŽAMIJA

NACIONALNI

SPOMENIK

Dragulj kulturno-historijskog naslijeđa grada Zavidovića.

Stara džamija u Rujnici kod Zavidovića predstavlja karakterističan primjer narodne gradnje muslimanskih objekata u razdoblju između dva svjetska rata.

NAŠA PREPORUKA

Nakon obilaska Džamije, ne propustite priliku da posjetite zavidovićku Vilu, još jedan objekat koji svojom arhitekturom i kulturno-historijskim vrijednostima plijeni pažnju posjetitelja.

O DŽAMIJI

Davne 1903.godine u selu Kurtiće u podnožju planine Ozren sagrađena je džamija koja je bila u upotrebi do 1918.godine kada je demontirana i volovskim zaprežnim kolima prenesena u Rujnicu, općina Zavidovići. U Rujnici je stara džamija funkcionisala do 1934.godine kada su mještani odlučili da na istom mjestu sagrade novu. Tako je džamija u Rujnici 1934./1935.godine izgađena od tvrdog materijala, a jedinu uspomenu na prvobitnu džamiju predstavljala je ugrađena njena prvobitna drvena munara.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika  je 2010.god je proglasila Staru rujničku džamiju nacionalnim spomenikom.

Džamiju u Rujnici u svojim naučno istraživačkim radovima spominju Madžida Bećirbegović, u radu pod naslovom ,,Džamije sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini” i Jusuf Mujkić u radu pod naslovom ,,Zavidovići kroz historiju: društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka”. Dokumentarni film o njoj, autora Emira Aličića, osvojio je prvo mjesto na konkursu koji je 2011.godine raspisalo Federalno ministarstvo kulture i sporta, na temu ,,Graditeljsko naslijeđe u Bosni i Hercegovini”. Tokom rekonstrukcije i pjesnik prof.dr.Džemaludin Latić je sročio Tarih o Staroj rujničkoj džamiji:

„Džemal, Bož ̕je ropče, tarih joj izreče:

Mumini Rujnice stotinama ̛godina

čuvaju svjetlo Allahova dina!

Preniješe džamiju iz obližnjeg sela:

u Rujnici sad blista široka i b ̛jela.

Viti alem gleda do Ozren-planine.

Šehadet kazuje, zove, opominje.

Svakog ko je vidi umilno podsjeća:

Dunjaluk je prolazan. Ahiret je vječan.

Ova Božja kuća nek zauv'jek sija:

Na đerdanu Bosne nova hamajlija.

Svakom prolazniku i posjetitelju svjedoči o prošlosti i vjeri. Stara džamija predstavlja karakterističan primjer gradnje muslimanskih objekata od strane naših predaka. U džamiji se nalazi  kaligrafski rad (levha) iz 1923./24. godine koja takođe spada pod zaštitu, na kojem u gornjem desnom uglu piše: ,,Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nasilnicima samo propast povećaj!” U gornjem lijevom uglu je zapisano: ,,O Vladaru kraljevstva, zaštiti me od pogibelji i zaštiti me od svega, Ti si Prvi i Vječni!”. U donjem desnom uglu: ,,Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!”. I u donjem lijevom uglu: ,,Muhammed s.a.v.s.” 

U džamijskom mezaristanu ima i petnaest starijih nišana:

 1. Muški nišan sa glat turbanom, dimenzija 17×15,5×78 cm na kojem je natpis na arapskom jeziku.

هو الخلاق الباقي المرحوم المغفور المحتاج الي رحمة الله عليه حسين ابن عبد الله روحيجون الله رضاسيجون الفاتجة سنة 1315

On je Vječni Tvorac. Pomilovani i oprošteni, potrebni milosti Božje Husejn, sin Abdulaha. Fatiha za njegovu dušu i Božje zadovoljstvo. Godina 1315 (1897/98).

 1. Muški nišan sa turbanom u gužve, dimenzija 16×15,5×80 cm sa jednostavnim natpisom na arapskom jeziku.

المرحوم المحتاج الي رحمة رب الغفار عبد الله اغا 1292
Pomilovani o potrebni milosti Gospodara koji prašta Abdulah-aga. 1292 (1875/76).

 1. Muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 14x14x62 cm, bez natpisa.
 2. Muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 14x11x48 cm, bez natpisa.
 3. Nišan sa glatkim turbanom dimenzija 12,5×12,5×45 cm, bez natpisa.
 4. Muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 15x14x82 cm, sa natpisom napisanim arebicom.

مرحوم حسن ابن حسين ومه روو يه سنة 1359 -1940
Pomilovani Hasan, sin Husejna umro je 1359 – 1940. godine.

 1. Muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 14,5×14,5×62 cm, bez natpisa.
 2. Nišan sa ženskom kapom dimenzija 11x11x72 cm sa natpisom napisanim arebicom (naš jezik, arapsko pismo).

مرحوما تيفا بنت اودو … 14.4.1940
Merhuma Tifa, kći Avde … 14.4.1940.

 1. Muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 16x12x60 cm, bez natpisa.
 2. Nišan sa ženskom kapom dimenzija 14,5x13x59 cm, bez natpisa.
 3. Muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 15x13x60 cm, bez natpisa.
 4. Muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 16x16x80 cm, bez natpisa.
 5. Muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 15x13x60 cm, polegnut, utonuo u zemlju, bez natpisa.
 6. Oštećen muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 14x11x62 cm, bez natpisa.
 7. Muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 17x17x90 cm, bez natpisa.

Rekonstrukcija džamije je trajala 5 godina i rađena je u tri faze, te je za kompletnu rekonstrukciju izdvojeno 200.000.00 KM. Time je zavidovićka ljepotica dobila novi sjaj, a zadržala stari izgled. Stara džamija u Rujnici ima nemjerljiv značaj kako za Medžlis Islamske zajednice Zavidovići, grad Zavidovići, mještane džemata Rujnica, tako i za kulturu cijele Bosne i Hercegovine. Ova džamija, pored toga što je okupljala i okuplja vjernike muslimane, okuplja i sve druge koji je žele obići kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine